PARAFIA

WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY

W HACZOWIE


36-213 Haczów; telefon 0-13/ 439-10-12 lub 439-15-60
Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej
w Haczowie
Odpusty:
piątek przed
Niedzielą Palmową
i
15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP
ZABYTKOWY KOŚCIÓŁ

Haczów - wieś ongiś królewska położona po obu brzegach Wisłoka otrzymała około roku 1360 za pozwoleniem króla Kazimierza Wielkiego lokację na prawie magdeburskim. Lokacja ta została potwierdzona przez króla Władysława Jagiełłę dokumentem z dnia 7 lutego 1388 roku. Ten sam król Władysław Jagiełło utworzył w tym samym roku 1388 w Haczowie parafię rzymskokatolicką.  W miejscowości tej zabytkiem, który dotrwał do dzisiaj jest największy i jeden z najstarszych, zrębowy drewniany gotycki kościół - nie tylko w Polsce ale i w skali światowej. Tradycja od dawna wiązała budowę tego drewnianego kościoła w Haczowie z królową Jadwigą żoną Władysława Jagiełły. Ostatnie badania historyków sztuki potwierdziły tezę, iż istniejący do dzisiaj kościół haczowski to pierwsza świątynia w tej miejscowości, wzniesiona pod koniec XIV wieku. Służył on kultowi religijnemu przez prawie sześć wieków, kiedy to w roku 1948 nabożeństwa ze starego kościoła zostały przeniesione do nowego postawionego przed II wojną światową. Od tego czasu stary kościół w Haczowie zaczął chylić się ku upadkowi.  Władze komunistyczne w latach stalinowskich i następnych bez zgody parafii przywłaszczyły sobie prawo do tego zabytkowego obiektu. Najpierw chciano go przenieść do innej miejscowości albo do skansenu w Sanoku, potem zrobić w nim filię tegoż skansenu na miejscu w Haczowie, ze zbiorami różnych narzędzi i warsztatów z terenu Podkarpacia. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia wyposażenie kościoła (ołtarze, ławki, obrazy i inne sprzęty) przewieziono do skansenu w Sanoku i walącego się dworu w Krościenku Wyżnym, gdzie ulegały dalszemu zniszczeniu. W roku 1980 na fali "Solidarności" kościół został przejęty przez parafię rzymskokatolicką w Haczowie i od tego czasu trwa konserwacja, której uwieńczeniem była uroczystość 13 listopada 2000 roku - przywrócenia do kultu religijnego starego kościoła haczowskiego, dokonana przez Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika - Metropolitę Przemyskiego.  W okresie ponad 22 lat przy starym kościele haczowskim wykonano następujące prace:
1. Ogrodzono kościół drewnianym stylowym ogrodzeniem.
2. Uzupełniono pokrycie gontowe i zakonserwowano 2 razy kościół i ogrodzenie na zewnątrz.
3. Przesunięto koryto rzeki Wisłok około 40 metrów, aby kościół nie zjeżdżał ze skarpy na której jest zbudowany.
4. Odkrytą w 1955 roku XV -wieczną gotycką polichromię wewnątrz kościoła zakonserwowano.
5. Przeprowadzono remont i konserwację 6 barokowych ołtarzy.
6. Zrobiono instalację elektryczną, odgromową antypożarową i antywłamaniową. Prace te kosztowały około 3 milionów nowych złotych (30 miliardów). Od trzech lat trwały starania, aby zabytkowy kościół w Haczowie wraz z ośmioma innymi kościołami drewnianymi Polski południowo - wschodniej został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. W sierpniu 2003r. zabytkowy kościół został ostatecznie wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. W starym drewnianym kościele w Haczowie od roku 2000 odprawiane są nabożeństwa na które przychodzą i przyjeżdżają liczni wierni i turyści, którzy chcą zobaczyć ten piękny, unikatowy w skali światowej zabytek. 

Pracy jest jeszcze bardzo dużo, by przywrócić całą świetność tego zabytkowego kościoła. Mamy jednak nadzieję, że z pomocą Bożą i  życzliwością dobrych ludzi uda nam się zamierzone plany zrealizować.

 

ZOBACZ POWIĘKSZENIA
zabytkowy kościół
polichromia
kościół w szacie zimowej
sanktuarium NMP | parafia haczowska | zabytkowy kościół | galeria zdjęć
strona główna